Diễn đàn chỉ cung cấp thông tin phim!

Bạn đang tải phim One Piece Episode 1-461 chất lượng phim được sản xuất năm với sự tham gia của các diễn viên .

Hãy cùng nhau chia sẽ cảm nhận và bình luận Phim One Piece Episode 1-461 cùng với các thành viên cộng đồng www.taiphimhd.net các bạn nhé!

Xem thêm

-Tên tiếng Nhật: ワンピース, Wanpīsu
-Tác giả: Eiichiro ODA
-Nhà xuất bản: Shueisha
-Thể loại: Drama, Action, Adventure, Comedy, Fantasy
-thời gian xuất bản: 1997
-Giới thiệu: One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc.
Câu chuyện bắt đầu khi Luffy 17 tuổi, cậu rời quê hương đi tìm đủ 10 thành viên để thành lập 1 nhón cướp biển với tên gọi Băng Hải tặc Mũ Rơm. Trên đường đi, cậu tìm được các thành viên cho nhóm và đánh bại rất nhiều kẻ thù. Hiện giờ, cậu vẫn tiếp tục tìm thêm thành viên và đi tìm kho báu One Piece.

 

 

 


001: Mediafire Download
002: Mediafire Download
003: Mediafire Download
004: Mediafire Download
005: Mediafire Download
006: Mediafire Download
007: Mediafire Download
008: Mediafire Download
009: Mediafire Download
010: Mediafire Download
011: Mediafire Download
012: Mediafire Download
013: Mediafire Download
014: Mediafire Download
015: Mediafire Download
016: Mediafire Download
017: Mediafire Download
018: Mediafire Download
019: Mediafire Download
020: Mediafire Download
021: Mediafire Download
022: Mediafire Download
023: Mediafire Download
024: Mediafire Download
025: Mediafire Download
026: Mediafire Download
027: Mediafire Download
028: Mediafire Download
029: Mediafire Download
030: Mediafire Download
031: Mediafire Download
032: Mediafire Download
033: Mediafire Download
034: Mediafire Download
035: Mediafire Download
036: Mediafire Download
037: Mediafire Download
038: Mediafire Download
039: Mediafire Download
040: Mediafire Download
041: Mediafire Download
042: Mediafire Download
043: Mediafire Download
044: Mediafire Download
045: Mediafire Download
046: Mediafire Download
047: Mediafire Download
048: Mediafire Download
049: Mediafire Download
050: Mediafire Download
051: Mediafire Download
052: Mediafire Download
053: Mediafire Download
054: Mediafire Download
055: Mediafire Download
056: Mediafire Download
057: Mediafire Download
058: Mediafire Download
059: Mediafire Download
060: Mediafire Download
061: Mediafire Download
062: Mediafire Download
063: Mediafire Download
064: Mediafire Download
065: Mediafire Download
066: Mediafire Download
067: Mediafire Download
068: Mediafire Download
069: Mediafire Download
070: Mediafire Download
071: Mediafire Download
072: Mediafire Download
073: Mediafire Download
074: Mediafire Download
075: Mediafire Download
076: Mediafire Download
077: Mediafire Download
078: Mediafire Download
079: Mediafire Download
080: Mediafire Download
081: Mediafire Download
082: Mediafire Download
083: Mediafire Download
084: Mediafire Download
085: Mediafire Download
086: Mediafire Download
087: Mediafire Download
088: Mediafire Download
089: Mediafire Download
090: Mediafire Download
091: Mediafire Download
092: Mediafire Download
093: Mediafire Download
094: Mediafire Download
095: Mediafire Download
096: Mediafire Download
097: Mediafire Download
098: Mediafire Download
099: Mediafire Download
100: Mediafire Download
101: Mediafire Download
102: Mediafire Download
103: Mediafire Download
104: Mediafire Download
105: Mediafire Download
106: Mediafire Download
107: Mediafire Download
108: Mediafire Download
109: Mediafire Download
110: Mediafire Download
111: Mediafire Download
112: Mediafire Download
113: Mediafire Download
114: Mediafire Download
115: Mediafire Download
116: Mediafire Download
117: Mediafire Download
118: Mediafire Download
119: Mediafire Download
120: Mediafire Download
121: Mediafire Download
122: Mediafire Download
123: Mediafire Download
124: Mediafire Download
125: Mediafire Download
126: Mediafire Download
127: Mediafire Download
128: Mediafire Download
129: Mediafire Download
130: Mediafire Download
131: Mediafire Download
132: Mediafire Download
133: Mediafire Download
134: Mediafire Download
135: Mediafire Download
136: Mediafire Download
137: Mediafire Download
138: Mediafire Download
139: Mediafire Download
140: Mediafire Download
141: Mediafire Download
142: Mediafire Download
143: Mediafire Download
144: Mediafire Download
145: Mediafire Download
146: Mediafire Download
147: Mediafire Download
148: Mediafire Download
149: Mediafire Download
150: Mediafire Download
151: Mediafire Download
152: Mediafire Download
153: Mediafire Download
154: Mediafire Download
155: Mediafire Download
156: Mediafire Download
157: Mediafire Download
158: Mediafire Download
159: Mediafire Download
160: Mediafire Download
161: Mediafire Download
162: Mediafire Download
163: Mediafire Download
164: Mediafire Download
165: Mediafire Download
166: Mediafire Download
167: Mediafire Download
168: Mediafire Download
169: Mediafire Download
170: Mediafire Download
171: Mediafire Download
172: Mediafire Download
173: Mediafire Download
174: Mediafire Download
175: Mediafire Download
176: Mediafire Download
177: Mediafire Download
178: Mediafire Download
179: Mediafire Download
180: Mediafire Download
181: Mediafire Download
182: Mediafire Download
183: Mediafire Download
184: Mediafire Download
185: Mediafire Download
186: Mediafire Download
187: Mediafire Download
188: Mediafire Download
189: Mediafire Download
190: Mediafire Download
191: Mediafire Download
192: Mediafire Download
193: Mediafire Download
194: Mediafire Download
195: Mediafire Download
196: Mediafire Download
197: Mediafire Download
198: Mediafire Download
199: Mediafire Download
200: Mediafire Download
201: Mediafire Download
202: Mediafire Download
203: Mediafire Download
204: Mediafire Download
205: Mediafire Download
206: Mediafire Download
207: Mediafire Download
Mediafire Download
208: Mediafire Download
Mediafire Download
209: Mediafire Download
Mediafire Download
210: Mediafire Download
Mediafire Download
211: Mediafire Download
Mediafire Download
212: Mediafire Download
Mediafire Download
213: Mediafire Download
Mediafire Download
214: Mediafire Download
215-216:
Mediafire Download
Mediafire Download
217: Mediafire Download
218: Mediafire Download
219: Mediafire Download
220-224:
Mediafire Download
225-226:
Mediafire Download
227-237:
Mediafire Download
238-248:
Mediafire Download
249-259:
Mediafire Download
260-263:
Mediafire Download
264: Mediafire Download
265: Mediafire Download
266: Mediafire Download
267: Mediafire Download
268-269:
Mediafire Download
Mediafire Download
270: Mediafire Download
271: Mediafire Download
272: Mediafire Download
273: Mediafire Download
274: Mediafire Download
275: Mediafire Download
OR Megashare Download
276: Mediafire Download
277-278:
Mediafire Download
Mediafire Download
279: Mediafire Download
(280-283: chủ yếu là các đoạn hồi tưởng ở các tập trước,
nên các bạn xem từ 284 là nối tiếp với 279 luôn ^^ )
284: Mediafire Download
285: Mediafire Download
286: Mediafire Download
287: Mediafire Download
288: Mediafire Download
289: Mediafire Download
290: Mediafire Download
(291, 292: phần ngoài truyện nên sẽ ra sau ^^)
293: Mediafire Download
294: Mediafire Download
295: Mediafire Download
296: Mediafire Download
297: Mediafire Download
298: Mediafire Download
299: Mediafire Download
300: Mediafire Download
301: Mediafire Download
302: Mediafire Download
303: Mediafire Download
304: Mediafire Download
305: Mediafire Download
306: Mediafire Download
307: Mediafire Download
308: Mediafire Download
309: Mediafire Download
310: Mediafire Download
311: Mediafire Download
312: Mediafire Download
313: Mediafire Download
314: Mediafire Download
315: Mediafire Download
316: Mediafire Download
317: Mediafire Download
318: Mediafire Download
319: Mediafire Download
320: Mediafire Download
321: Mediafire Download
322: Mediafire Download
323: Mediafire Download
324: Mediafire Download
325: Mediafire Download
326: Mediafire Download
327: Mediafire Download
328: Mediafire Download
329: Mediafire Download
330: Mediafire Download
331: Mediafire Download
332: Mediafire Download
333: Mediafire Download
334: Mediafire Download
335: Mediafire Download
336: Mediafire Download
337: Mediafire Download
338: Mediafire Download
339: Mediafire Download
340 Mediafire Download
341 Mediafire Download
342 Mediafire Download
343 Mediafire Download
344 Mediafire Download
345 Mediafire Download
346 Mediafire Download
347 Mediafire Download
348 Mediafire Download
349 Mediafire Download
350 Mediafire Download
351 Mediafire Download
352 Mediafire Download
353 Mediafire Download
354 Mediafire Download
355 Mediafire Download
356 Mediafire Download
357 Mediafire Download
358 Mediafire Download
359 Mediafire Download
360 Mediafire Download
361 Mediafire Download
362 Mediafire Download
363 Mediafire Download
364 Mediafire Download
365 Mediafire Download
366 Mediafire Download
367 Mediafire Download
368 Mediafire Download
369 Mediafire Download
370 Mediafire Download
371 Mediafire Download
372 Mediafire Download
373 Mediafire Download
374 Mediafire Download
375 Mediafire Download
376 Mediafire Download
377 Mediafire Download
378 Mediafire Download
379 Mediafire Download
380 Mediafire Download
381 Mediafire Download
382 Mediafire Download
383 Mediafire Download
384 Mediafire Download
385 Mediafire Download
386 Mediafire Download
387 Mediafire Download
388 Mediafire Download
389 Mediafire Download
390 Mediafire Download
391 Mediafire Download
392 Mediafire Download
393 Mediafire Download
394 Mediafire Download
395 Mediafire Download
396 Mediafire Download
397 Mediafire Download
398 Mediafire Download
399 Mediafire Download
400: Mediafire Download
401: Mediafire Download
Mediafire Download
402: Mediafire Download
Mediafire Download
Mediafire Download
Mediafire Download
OR 402
Megaupload Download
Megaupload Download
Megaupload Download
Megaupload Download
Megaupload Download
Megaupload Download
403: Mediafire Download
404: Mediafire Download
405: Mediafire Download
406: Mediafire Download
407: Mediafire Download
408: Mediafire Download
Mediafire Download
409: Mediafire Download
Mediafire Download
410: Mediafire Download
411: Mediafire Download
412: Mediafire Download
413: Mediafire Download
Mediafire Download
414: Mediafire Download
Mediafire Download
Mediafire Download
Mediafire Download
OR Mediafire Download
415: Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megaupload Download
416: Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megaupload Download
417: Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megaupload Download
418 Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megashare Download
419 Mediafire Download
Mediafire Download
OR Megashare Download
420 Mediafire Download
OR Megashare Download
421 Megashare Download
OR Mediafire Download
OR Megashare Download
422 Mediafire Download
OR Megashare Download
423 Mediafire Download
OR Megaupload Download
OR Megashare Download
424 Mediafire Download
OR Megashare Download
425 Mediafire Download
(426-429 : là phần ngoài truyện nên sẽ ra sau)
430 Mediafire Download
431 Mediafire Download
432 Mediafire Download
433 Mediafire Download
434 Mediafire Download
435 Mediafire Download
436 Mediafire Download
437 Mediafire Download
438 Mediafire Download
439 Mediafire Download
440 Mediafire Download
441 Mediafire Download
442 Mediafire Download
443 Mediafire Download
444 Mediafire Download
445 Mediafire Download
446 Mediafire Download
447 Mediafire Download
448 Mediafire Download
Mediafire Download
OR Mediafire Download
449 Mediafire Download|Megaupload Download
Mediafire Download
450 Mediafire Download|Megaupload Download|Megashare Download
451 Mediafire Download|Megaupload Download|Megashare Download
452 Mediafire Download|Megaupload Download|Megashare Download
453 Mediafire Download|Megaupload Download|Megashare Download
454 Mediafire Download|Megaupload Download
455 Mediafire Download|Megaupload Download
456 Mediafire Download|Megaupload Download
457 Mediafire Download|Megaupload Download
458 Mediafire Download Đã fix lỗi mất đoạn
459 Mediafire Download

Báo link hỏng cho chủ rạp!
 • Nhấn THANK ủng hộ tớ nhé :
 • Đăng nhập để THANK bài viết

 • Ảnh của Gia Vuong
  Gia Vuong Đệ trình bởi Gia Vuong (chưa được kiểm chứng) lúc T2, 2012-02-13 21:05.

  ban oi! tap 88 hong?zui`

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của bkavvv
  bkavvv Đệ trình bởi bkavvv lúc T4, 2012-01-18 09:12.

  Admin oi 178 180 181 185 190 191 200 die rui

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của chiecdepdut
  chiecdepdut Đệ trình bởi chiecdepdut lúc CN, 2011-09-25 10:02.

  chua có tập mới hả bạn? xem hết rùi. up tập tiếp theo đi

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của cartoon
  cartoon Đệ trình bởi cartoon lúc CN, 2011-07-31 00:39.

  Link tập nào bị die, các bạn vào lại cái tập trước có link down để ý bên góc trái có cái link vào folder chứa các tập, các bạn kiếm sẽ thấy dc tập bị die link !

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của suntuty
  suntuty Đệ trình bởi suntuty lúc CN, 2011-07-17 13:21.

  Các  bạn vào đây mà dow này : http://www.mediafire.com/?hci05q6msi9vc

  vừa nhẹ, chất lượng ổn , mà up đến 506 tập rồi

  đoạn đầu có pass thỳ pass là namkhoa nha . mình cũng mới tìm ra , chia sẻ cho a e cùng sở thích

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của Que Tung
  Que Tung Đệ trình bởi Que Tung (chưa được kiểm chứng) lúc T6, 2011-07-15 23:48.

  Tập 178 va 180 bị delete rồi bạn ơi, có gì up lại đi bạn

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của Que Tung
  Que Tung Đệ trình bởi Que Tung (chưa được kiểm chứng) lúc T4, 2011-07-13 21:57.

  Tập 126 > bị hỏng rồi có gì bạn up link mới nha

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của Khách
  Khách Đệ trình bởi Khách lúc T6, 2011-06-17 10:37.

  ep 178 và 180 bị die rồi up lại đi admin

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của Khách
  Khách Đệ trình bởi Khách lúc T6, 2011-06-03 08:48.

  có một số tập link die úp lại đi admin ơi

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của aikiaku
  aikiaku Đệ trình bởi aikiaku lúc T5, 2011-06-02 08:46.

  anh admin up len tiep di co ra tap moi nua ka` uplen cho anh em xem thank nhieu

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của Khách
  Khách Đệ trình bởi Khách lúc T3, 2011-05-03 21:11.

  admin up len tiep di, e moi xem dc tap 493 ah. fan cua luffy!

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.

Thông tin Uploader

Ảnh của ecmin
Offline
Đăng nhập: 9 tuần 4 ngày trước
Tham gia: 2009-09-27

Bình luận Facebook

Back to Top