Diễn đàn chỉ cung cấp thông tin phim!

Bạn đang tải phim Naruto DVDRip Sub Việt( 1- >105) chất lượng phim được sản xuất năm với sự tham gia của các diễn viên .

Hãy cùng nhau chia sẽ cảm nhận và bình luận Phim Naruto DVDRip Sub Việt( 1- >105) cùng với các thành viên cộng đồng www.taiphimhd.net các bạn nhé!

Xem thêm

Tập 1
http://www.mediafire.com/?sharekey=bdau2e0k15sy7

Tập 2
http://www.mediafire.com/?sharekey=33u5nnbbi5jzg

Tập 3
http://www.mediafire.com/?sharekey=6a39qq2he5sy6

Tập 4
http://www.mediafire.com/?sharekey=4f11fgjr99maf

Tập 5
http://www.mediafire.com/?sharekey=qvud6itip8xt3

Tập 6
http://www.mediafire.com/?sharekey=h1w84101ms03f

Tập 7
http://www.mediafire.com/?sharekey=eir9mjg9ru3ck

Tập 8
http://www.mediafire.com/?sharekey=d3pm96zb4ihd7

Tập 9
http://www.mediafire.com/?sharekey=lsn6yt2t3t8a9

Tập 10
http://www.mediafire.com/?sharekey=zx8y0y6x821xe

Tập 11
http://www.mediafire.com/?sharekey=m86bw5vnxvau8

Tập 12
http://www.mediafire.com/?sharekey=ja4e3ztogrzxj

Tập 13
http://www.mediafire.com/?sharekey=614pf91dlh9r3

Tập 14
http://www.mediafire.com/?sharekey=93r25lte6y2o9

Tập 15
http://www.mediafire.com/?sharekey=1d8j822ymj77r

Tập 16
http://www.mediafire.com/?sharekey=mgv4zy1u9h7mo

Tập 17
http://www.mediafire.com/?sharekey=xuff5tz58vd4m

Tập 18
http://www.mediafire.com/?sharekey=o20a01zu7kgn2

Tập 19
http://www.mediafire.com/?sharekey=nzgqfn2223o0s

Tập 20
http://www.mediafire.com/?sharekey=6aqky5aybe5yg

Tập 21
http://www.mediafire.com/?sharekey=cc7li60rlbcux

Tập 22
http://www.mediafire.com/?sharekey=v65d9zzicv7mc

Tập 23
http://www.mediafire.com/?sharekey=rk4pucovubxfd

Tập 24
http://www.mediafire.com/?sharekey=03laf5wnrlubi

Tập 25
http://www.mediafire.com/?sharekey=s14zcjxx3idsr

Tập 26 + 27
http://www.mediafire.com/?sharekey=811j9778jb85e

Tập 28
http://www.mediafire.com/?sharekey=9d68m4pi1ku41

Tập 29
http://www.mediafire.com/?sharekey=2bjg1aggpbdz9

Tập 30
http://www.mediafire.com/?sharekey=13i6n4xk85i1r

Tập 31
http://www.mediafire.com/?sharekey=yks2j2srsfw96

Tập 32
http://www.mediafire.com/?sharekey=2djf06xbdgdx6

Tập 33
http://www.mediafire.com/?sharekey=bdgdqdehf7i94

Tập 34
http://www.mediafire.com/?sharekey=j3ap42tjm53rw

Tập 35
http://www.mediafire.com/?sharekey=syg5hix761rcd

Tập 36
http://www.mediafire.com/?sharekey=yj7mr5a13h8qm

Tập 37
http://www.mediafire.com/?sharekey=bhz6pc5wsxxa8

Tập 38
http://www.mediafire.com/?sharekey=29svlru43r7us

Tập 39
http://www.mediafire.com/?sharekey=dpl26rp2342qe

Tập 40
http://www.mediafire.com/?sharekey=67nvvab9txc4y

Tập 41
http://www.mediafire.com/?sharekey=ejfjeeeuiujcm

Tập 42
http://www.mediafire.com/?a1hghpnm2hthg

Tập 43
http://www.mediafire.com/?fji0flf33a64f

Tập 44
http://www.mediafire.com/?5m8h7xyej29ai

Tập 45
http://www.mediafire.com/?3h86wfgmqosq9

Tập 46
http://www.mediafire.com/?wz65tb0b36geh

Tập 47
http://www.mediafire.com/?gv1wo4hc6yu8k

Tập 48
http://www.mediafire.com/?4fer0kdq9ok0f

Tập 49
http://www.mediafire.com/?bmmig343gxfk7

Tập 50
http://www.mediafire.com/?xdx8js1x2423d

Tập 51
http://www.mediafire.com/?day26p5mnvu5l

Tập 52
http://www.mediafire.com/?155r86ccapntw

Tập 53
http://www.mediafire.com/?h2c981v73m8qa

Tập 54
http://www.mediafire.com/?fp51g1peu8pc3

Tập 55
http://www.mediafire.com/?vc7ykd1a3550w

Tập 56
http://www.mediafire.com/?sharekey=eew484p6a7lc8

Tập 57
http://www.mediafire.com/?sharekey=9q1m61qgzc4la

Tập 58
http://www.mediafire.com/?sharekey=vkkgnnmhbhkf1

Tập 59
http://www.mediafire.com/?sharekey=qpvs650f1lozf

Tập 60
http://www.mediafire.com/?sharekey=sthbbx81n3rpl

Tập 61
http://www.mediafire.com/?sharekey=o7dargo04toz3

Tập 62
http://www.mediafire.com/?sharekey=5gv658426ggph

Tập 63
http://www.mediafire.com/?sharekey=b4z5t8b7m4sm9

Tập 64
http://www.mediafire.com/?sharekey=iai2jouvzbbu9

Tập 65
http://www.mediafire.com/?sharekey=g4yf0lnp7rcq0

Tập 66
http://www.mediafire.com/?sharekey=6n35i612wk636

Tập 67
http://www.mediafire.com/?sharekey=h67oqzrbu4i5p

Tập 68
http://www.mediafire.com/?sharekey=ygh89cmkecsss

Tập 69
http://www.mediafire.com/?sharekey=ak55l6ts5bxiz

Tập 70
http://www.mediafire.com/?sharekey=mll7qgjuny530

Tập 71
http://www.mediafire.com/?sharekey=hn89mrd9b3h26

Tập 72
http://www.mediafire.com/?sharekey=5z2j2amz439zv

Tập 73
http://www.mediafire.com/?sharekey=wmenatathczio

Tập 74
http://www.mediafire.com/?sharekey=zaa1ctdk41eqf

Tập 75
http://www.mediafire.com/?sharekey=kwswdkfd60cok

Tập 76
http://www.mediafire.com/?sharekey=y79gxmzb4bn3j

Tập 77
http://www.mediafire.com/?sharekey=73imgu9n2aw9u

Tập 78
http://www.mediafire.com/?sharekey=yjgjldreavxrw

Tập 79
http://www.mediafire.com/?sharekey=7xuca3hzfk7d8

Tập 80
http://www.mediafire.com/?sharekey=dgrqaqcf14c7a

Tập 81
http://www.mediafire.com/?sharekey=6a7v40aih0kwm

Tập 82
http://www.mediafire.com/?sharekey=y96gxv9vh1v7y

Tập 83 
http://www.mediafire.com/?mryj28t21f9af

Tập 84
http://www.mediafire.com/?r31iyv976lrrd

Tập 85
http://www.mediafire.com/?48v4ctga1cp49

Tập 86
http://www.mediafire.com/?yobq39affh9ko

Tập 87
http://www.mediafire.com/?p6ieepz65hv81

Tập 88
http://www.mediafire.com/?ddvd3b21satdy

Tập 89
http://www.mediafire.com/?0qz3itwvee5bi

Tập 90
http://www.mediafire.com/?hmttjth0o6r10

Tập 91
http://www.mediafire.com/?34x0kl23a7903

Tập 92
http://www.mediafire.com/?gg8s8cf8bsgan

Tập 93
http://www.mediafire.com/?4d8m3nc3hbaw9

Tập 94
http://www.mediafire.com/?g624j4r3021al

Tập 95+96
http://www.mediafire.com/?aej1rq3e3r3au

Tập 97
http://www.mediafire.com/?f78s7cgz5onil

Tập 98
http://www.mediafire.com/?yueg2cnlpzo4k

Tập 99
http://www.mediafire.com/?kljd3z0yat3oc

Tập 100
http://www.mediafire.com/?p60dqr2op3qyj

Tập 101
http://www.mediafire.com/?919rn9h4cn1ni

Tập 102
http://www.mediafire.com/?s3sicow6ps38e

Tập 103
http://www.mediafire.com/?4d1hd01ce5k79

Tập 104
http://www.mediafire.com/?0qcr2rfhr8vfu

Tập 105
http://www.mediafire.com/?7ipdx1f3gwauw

Tập 106
http://www.mediafire.com/?8c0cmregjy6ce

Tập 107
http://www.mediafire.com/?6iev6jxy395ug

Tập 108
http://www.mediafire.com/?gpx8nucf1twxu

Tập 109
http://www.mediafire.com/?vq3qd78q78e7e

Tập 110+111
http://www.mediafire.com/?f94x2d0xb46bx

Tập 112
http://www.mediafire.com/?ywam16vhi1tdd

Tập 113
http://www.mediafire.com/?2xjc2ury3du9a


Tập 114
http://www.mediafire.com/?m64vor0zjppcp


Tập 115
http://www.mediafire.com/?o989hzkx8jh8r


Tập 116+117
http://www.mediafire.com/?cx6b9rb3rjcbeTập 118
http://www.mediafire.com/?5qd6w14118j83


Tập 119
http://www.mediafire.com/?5boepkt66kwig


Tập 120
http://www.mediafire.com/?vqd4uiq7ymi9l


Tập 121
http://www.mediafire.com/?1c7uuuebevfhv


Tập 122
http://www.mediafire.com/?8ow58u8ppe6sv

Tập 123
http://www.mediafire.com/?7d4rzdeo64voq

Tập 124
http://www.mediafire.com/?c6pv9m9y33cbw

Tập 125
http://www.mediafire.com/?332itle2tt3u3

Tập 126
http://www.mediafire.com/?nc2bbm7nb8fb1

Tập 127
http://www.mediafire.com/?dr6mbawhtpt74

Tập 128
http://www.mediafire.com/?i4z1eorepbmib

Tập 129
http://www.mediafire.com/?m8pe5qc7gcmbf

Tập 130
http://www.mediafire.com/?mbe2was3b5d5m

Tập 131
http://www.mediafire.com/?rwod7yev1w5x1

Tập 132
http://www.mediafire.com/?79dok5tbh8wam

Tập 133
http://www.mediafire.com/?zza06hia2wzax

Tập 134
http://www.mediafire.com/?16wmnkit1scv1

Tập 135
http://www.mediafire.com/?tgbkgtjtltall

Tập 136
http://www.mediafire.com/?3yqvoy7lb2qir

Tập 137
http://www.mediafire.com/?bdv9rnyu2fwnr

Tập 138
http://www.mediafire.com/?50y9nro2n0u5b

Tập 139
http://www.mediafire.com/?7tpssvpgpun7p

Tập 140
http://www.mediafire.com/?3m1q9wyfqvf9r

Tập 141
http://www.mediafire.com/?3wwczz5irodha

Tập 142
http://www.mediafire.com/?tuk6s2wraxkr1

Tập 143
http://www.mediafire.com/?8t18a42mg6s3b

Tập 144
http://www.mediafire.com/?26fjuno010msa

Tập 145
http://www.mediafire.com/?5hnkj5ffm2ask

Tập 146
http://www.mediafire.com/?c7n5bkmy8ymg3

Tập 147
http://www.mediafire.com/?kjmvxqck0tddq

Tập 148
http://www.mediafire.com/?uej07es563ts9

Tập 149
http://www.mediafire.com/?lobbwlrxv41f9

Tập 150
http://www.mediafire.com/?417oght5obfub

Tập 151
http://www.mediafire.com/?ivvnd82v3x976

Tập 152
http://www.mediafire.com/?bjzueqisg0pm5

Tập 153
http://www.mediafire.com/?35poo8wfdxq16

Tập 154
http://www.mediafire.com/?ggwe9ucbfhpqx

Tập 155
http://www.mediafire.com/?bq6w6rpl2rq65

Tập 156
http://www.mediafire.com/?wcuqy2u397y1g

Tập 157
http://www.mediafire.com/?1oc9s6rqrl01s

Tập 158
http://www.mediafire.com/?wqv1r3g9jnns5

Tập 159
http://www.mediafire.com/?uo1waeb9t6653

Tập 160
http://www.mediafire.com/?5m4e4gs2q6h1q

Tập 161
http://www.mediafire.com/?8hf32n692hj5n

Tập 162
http://www.mediafire.com/?ot85l7b1nfg9n

Tập 163
http://www.mediafire.com/?sjrtvjc7dfd3t

Tập 164
http://www.mediafire.com/?3503m4diyu3qm

Tập 165
http://www.mediafire.com/?378igadc1l36x

Tập 166
http://www.mediafire.com/?7o34eaieme0iv

Tập 167
http://www.mediafire.com/?5e08d179k7214

Tập 168
http://www.mediafire.com/?5q6kv7u71qryx

Tập 169
http://www.mediafire.com/?e6zjuc9f0arn3

Tập 170
http://www.mediafire.com/?h6z9b2b2axjbm

Tập 171
http://www.mediafire.com/?pl57q06jt8taz
Báo link hỏng cho chủ rạp!
 • Nhấn THANK ủng hộ tớ nhé :
 • Đăng nhập để THANK bài viết

 • Ảnh của superpigman
  superpigman Đệ trình bởi superpigman lúc T5, 2011-11-03 09:08.

  sao link 22 23 bị die ui mod ui !!! mong mong các anh fix lại link cho pà kon đi.thanks các anh nhỉu :((

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của tangtin07
  tangtin07 Đệ trình bởi tangtin07 lúc T2, 2011-10-31 22:42.

  phim hay qua tat ca link deu dow dc thank chu chot nhieu {#emotions_dlg.7}

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của sangmk
  sangmk Đệ trình bởi sangmk lúc CN, 2011-10-09 04:55.

  that.ra mink k thik naruto lam'minh ket'inuyasha hon.trong naruto minh chi thich moi sasuke

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của dat93
  dat93 Đệ trình bởi dat93 lúc CN, 2011-10-02 05:15.

  sao em ko down bat dau duoc tu tap 56 vay

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của hieu88tk
  hieu88tk Đệ trình bởi hieu88tk lúc CN, 2011-07-17 07:22.

  chẳng thấy được đâu anh ơi, sửa rùi đi anh !

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của songokid
  songokid Đệ trình bởi songokid lúc T3, 2011-06-28 14:11.

  phim này trọn bộ nhiêu tập dzậy ta ?

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của snowkim
  snowkim Đệ trình bởi snowkim lúc T7, 2011-06-18 22:25.

  :( bị lối rùi huhu....admin help

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của nhozkuluz
  nhozkuluz Đệ trình bởi nhozkuluz lúc CN, 2011-10-16 08:46.

  post link mà k có pass sao người tah down hả chừ

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của mrhiha
  mrhiha Đệ trình bởi mrhiha lúc T7, 2011-06-04 00:56.

  link die ca roi,mod khong sua di a {#emotions_dlg.21}

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của ttdien
  ttdien Đệ trình bởi ttdien lúc T5, 2011-06-02 19:41. link die hết rồi pạn admin ơi, bạn up lại dùm đi, thankkkkkkkk
  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của seax8
  seax8 Đệ trình bởi seax8 lúc T2, 2011-05-30 20:10.

  Anh Admin ui, file bị remove hết rùi hả anh, sáng e mới down được, tối lên down là bi remove hết ùi >,<

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của 123kien
  123kien Đệ trình bởi 123kien lúc CN, 2011-05-29 13:47.

  anh oi tap 83 dau oy

   

  a gui link di ma

   

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.

Thông tin Uploader

Ảnh của ecmin
Offline
Đăng nhập: 4 tuần 5 ngày trước
Tham gia: 2009-09-27

Bình luận Facebook

Back to Top