PHẦN MỀM GET LINK VIP FSHARE ĐÃ TRỞ LẠI! GET CỰC ĐÃ, TẢI CỰC NHANH!

Bạn đang tải phim Naruto DVDRip Sub Việt( 1- >105) chất lượng phim được sản xuất năm với sự tham gia của các diễn viên .

Hãy cùng nhau chia sẽ cảm nhận và bình luận Phim Naruto DVDRip Sub Việt( 1- >105) cùng với các thành viên cộng đồng www.taiphimhd.net các bạn nhé!

Xem thêm

Tập 1
http://www.mediafire.com/?sharekey=bdau2e0k15sy7

Tập 2
http://www.mediafire.com/?sharekey=33u5nnbbi5jzg

Tập 3
http://www.mediafire.com/?sharekey=6a39qq2he5sy6

Tập 4
http://www.mediafire.com/?sharekey=4f11fgjr99maf

Tập 5
http://www.mediafire.com/?sharekey=qvud6itip8xt3

Tập 6
http://www.mediafire.com/?sharekey=h1w84101ms03f

Tập 7
http://www.mediafire.com/?sharekey=eir9mjg9ru3ck

Tập 8
http://www.mediafire.com/?sharekey=d3pm96zb4ihd7

Tập 9
http://www.mediafire.com/?sharekey=lsn6yt2t3t8a9

Tập 10
http://www.mediafire.com/?sharekey=zx8y0y6x821xe

Tập 11
http://www.mediafire.com/?sharekey=m86bw5vnxvau8

Tập 12
http://www.mediafire.com/?sharekey=ja4e3ztogrzxj

Tập 13
http://www.mediafire.com/?sharekey=614pf91dlh9r3

Tập 14
http://www.mediafire.com/?sharekey=93r25lte6y2o9

Tập 15
http://www.mediafire.com/?sharekey=1d8j822ymj77r

Tập 16
http://www.mediafire.com/?sharekey=mgv4zy1u9h7mo

Tập 17
http://www.mediafire.com/?sharekey=xuff5tz58vd4m

Tập 18
http://www.mediafire.com/?sharekey=o20a01zu7kgn2

Tập 19
http://www.mediafire.com/?sharekey=nzgqfn2223o0s

Tập 20
http://www.mediafire.com/?sharekey=6aqky5aybe5yg

Tập 21
http://www.mediafire.com/?sharekey=cc7li60rlbcux

Tập 22
http://www.mediafire.com/?sharekey=v65d9zzicv7mc

Tập 23
http://www.mediafire.com/?sharekey=rk4pucovubxfd

Tập 24
http://www.mediafire.com/?sharekey=03laf5wnrlubi

Tập 25
http://www.mediafire.com/?sharekey=s14zcjxx3idsr

Tập 26 + 27
http://www.mediafire.com/?sharekey=811j9778jb85e

Tập 28
http://www.mediafire.com/?sharekey=9d68m4pi1ku41

Tập 29
http://www.mediafire.com/?sharekey=2bjg1aggpbdz9

Tập 30
http://www.mediafire.com/?sharekey=13i6n4xk85i1r

Tập 31
http://www.mediafire.com/?sharekey=yks2j2srsfw96

Tập 32
http://www.mediafire.com/?sharekey=2djf06xbdgdx6

Tập 33
http://www.mediafire.com/?sharekey=bdgdqdehf7i94

Tập 34
http://www.mediafire.com/?sharekey=j3ap42tjm53rw

Tập 35
http://www.mediafire.com/?sharekey=syg5hix761rcd

Tập 36
http://www.mediafire.com/?sharekey=yj7mr5a13h8qm

Tập 37
http://www.mediafire.com/?sharekey=bhz6pc5wsxxa8

Tập 38
http://www.mediafire.com/?sharekey=29svlru43r7us

Tập 39
http://www.mediafire.com/?sharekey=dpl26rp2342qe

Tập 40
http://www.mediafire.com/?sharekey=67nvvab9txc4y

Tập 41
http://www.mediafire.com/?sharekey=ejfjeeeuiujcm

Tập 42
http://www.mediafire.com/?a1hghpnm2hthg

Tập 43
http://www.mediafire.com/?fji0flf33a64f

Tập 44
http://www.mediafire.com/?5m8h7xyej29ai

Tập 45
http://www.mediafire.com/?3h86wfgmqosq9

Tập 46
http://www.mediafire.com/?wz65tb0b36geh

Tập 47
http://www.mediafire.com/?gv1wo4hc6yu8k

Tập 48
http://www.mediafire.com/?4fer0kdq9ok0f

Tập 49
http://www.mediafire.com/?bmmig343gxfk7

Tập 50
http://www.mediafire.com/?xdx8js1x2423d

Tập 51
http://www.mediafire.com/?day26p5mnvu5l

Tập 52
http://www.mediafire.com/?155r86ccapntw

Tập 53
http://www.mediafire.com/?h2c981v73m8qa

Tập 54
http://www.mediafire.com/?fp51g1peu8pc3

Tập 55
http://www.mediafire.com/?vc7ykd1a3550w

Tập 56
http://www.mediafire.com/?sharekey=eew484p6a7lc8

Tập 57
http://www.mediafire.com/?sharekey=9q1m61qgzc4la

Tập 58
http://www.mediafire.com/?sharekey=vkkgnnmhbhkf1

Tập 59
http://www.mediafire.com/?sharekey=qpvs650f1lozf

Tập 60
http://www.mediafire.com/?sharekey=sthbbx81n3rpl

Tập 61
http://www.mediafire.com/?sharekey=o7dargo04toz3

Tập 62
http://www.mediafire.com/?sharekey=5gv658426ggph

Tập 63
http://www.mediafire.com/?sharekey=b4z5t8b7m4sm9

Tập 64
http://www.mediafire.com/?sharekey=iai2jouvzbbu9

Tập 65
http://www.mediafire.com/?sharekey=g4yf0lnp7rcq0

Tập 66
http://www.mediafire.com/?sharekey=6n35i612wk636

Tập 67
http://www.mediafire.com/?sharekey=h67oqzrbu4i5p

Tập 68
http://www.mediafire.com/?sharekey=ygh89cmkecsss

Tập 69
http://www.mediafire.com/?sharekey=ak55l6ts5bxiz

Tập 70
http://www.mediafire.com/?sharekey=mll7qgjuny530

Tập 71
http://www.mediafire.com/?sharekey=hn89mrd9b3h26

Tập 72
http://www.mediafire.com/?sharekey=5z2j2amz439zv

Tập 73
http://www.mediafire.com/?sharekey=wmenatathczio

Tập 74
http://www.mediafire.com/?sharekey=zaa1ctdk41eqf

Tập 75
http://www.mediafire.com/?sharekey=kwswdkfd60cok

Tập 76
http://www.mediafire.com/?sharekey=y79gxmzb4bn3j

Tập 77
http://www.mediafire.com/?sharekey=73imgu9n2aw9u

Tập 78
http://www.mediafire.com/?sharekey=yjgjldreavxrw

Tập 79
http://www.mediafire.com/?sharekey=7xuca3hzfk7d8

Tập 80
http://www.mediafire.com/?sharekey=dgrqaqcf14c7a

Tập 81
http://www.mediafire.com/?sharekey=6a7v40aih0kwm

Tập 82
http://www.mediafire.com/?sharekey=y96gxv9vh1v7y

Tập 83 
http://www.mediafire.com/?mryj28t21f9af

Tập 84
http://www.mediafire.com/?r31iyv976lrrd

Tập 85
http://www.mediafire.com/?48v4ctga1cp49

Tập 86
http://www.mediafire.com/?yobq39affh9ko

Tập 87
http://www.mediafire.com/?p6ieepz65hv81

Tập 88
http://www.mediafire.com/?ddvd3b21satdy

Tập 89
http://www.mediafire.com/?0qz3itwvee5bi

Tập 90
http://www.mediafire.com/?hmttjth0o6r10

Tập 91
http://www.mediafire.com/?34x0kl23a7903

Tập 92
http://www.mediafire.com/?gg8s8cf8bsgan

Tập 93
http://www.mediafire.com/?4d8m3nc3hbaw9

Tập 94
http://www.mediafire.com/?g624j4r3021al

Tập 95+96
http://www.mediafire.com/?aej1rq3e3r3au

Tập 97
http://www.mediafire.com/?f78s7cgz5onil

Tập 98
http://www.mediafire.com/?yueg2cnlpzo4k

Tập 99
http://www.mediafire.com/?kljd3z0yat3oc

Tập 100
http://www.mediafire.com/?p60dqr2op3qyj

Tập 101
http://www.mediafire.com/?919rn9h4cn1ni

Tập 102
http://www.mediafire.com/?s3sicow6ps38e

Tập 103
http://www.mediafire.com/?4d1hd01ce5k79

Tập 104
http://www.mediafire.com/?0qcr2rfhr8vfu

Tập 105
http://www.mediafire.com/?7ipdx1f3gwauw

Tập 106
http://www.mediafire.com/?8c0cmregjy6ce

Tập 107
http://www.mediafire.com/?6iev6jxy395ug

Tập 108
http://www.mediafire.com/?gpx8nucf1twxu

Tập 109
http://www.mediafire.com/?vq3qd78q78e7e

Tập 110+111
http://www.mediafire.com/?f94x2d0xb46bx

Tập 112
http://www.mediafire.com/?ywam16vhi1tdd

Tập 113
http://www.mediafire.com/?2xjc2ury3du9a


Tập 114
http://www.mediafire.com/?m64vor0zjppcp


Tập 115
http://www.mediafire.com/?o989hzkx8jh8r


Tập 116+117
http://www.mediafire.com/?cx6b9rb3rjcbeTập 118
http://www.mediafire.com/?5qd6w14118j83


Tập 119
http://www.mediafire.com/?5boepkt66kwig


Tập 120
http://www.mediafire.com/?vqd4uiq7ymi9l


Tập 121
http://www.mediafire.com/?1c7uuuebevfhv


Tập 122
http://www.mediafire.com/?8ow58u8ppe6sv

Tập 123
http://www.mediafire.com/?7d4rzdeo64voq

Tập 124
http://www.mediafire.com/?c6pv9m9y33cbw

Tập 125
http://www.mediafire.com/?332itle2tt3u3

Tập 126
http://www.mediafire.com/?nc2bbm7nb8fb1

Tập 127
http://www.mediafire.com/?dr6mbawhtpt74

Tập 128
http://www.mediafire.com/?i4z1eorepbmib

Tập 129
http://www.mediafire.com/?m8pe5qc7gcmbf

Tập 130
http://www.mediafire.com/?mbe2was3b5d5m

Tập 131
http://www.mediafire.com/?rwod7yev1w5x1

Tập 132
http://www.mediafire.com/?79dok5tbh8wam

Tập 133
http://www.mediafire.com/?zza06hia2wzax

Tập 134
http://www.mediafire.com/?16wmnkit1scv1

Tập 135
http://www.mediafire.com/?tgbkgtjtltall

Tập 136
http://www.mediafire.com/?3yqvoy7lb2qir

Tập 137
http://www.mediafire.com/?bdv9rnyu2fwnr

Tập 138
http://www.mediafire.com/?50y9nro2n0u5b

Tập 139
http://www.mediafire.com/?7tpssvpgpun7p

Tập 140
http://www.mediafire.com/?3m1q9wyfqvf9r

Tập 141
http://www.mediafire.com/?3wwczz5irodha

Tập 142
http://www.mediafire.com/?tuk6s2wraxkr1

Tập 143
http://www.mediafire.com/?8t18a42mg6s3b

Tập 144
http://www.mediafire.com/?26fjuno010msa

Tập 145
http://www.mediafire.com/?5hnkj5ffm2ask

Tập 146
http://www.mediafire.com/?c7n5bkmy8ymg3

Tập 147
http://www.mediafire.com/?kjmvxqck0tddq

Tập 148
http://www.mediafire.com/?uej07es563ts9

Tập 149
http://www.mediafire.com/?lobbwlrxv41f9

Tập 150
http://www.mediafire.com/?417oght5obfub

Tập 151
http://www.mediafire.com/?ivvnd82v3x976

Tập 152
http://www.mediafire.com/?bjzueqisg0pm5

Tập 153
http://www.mediafire.com/?35poo8wfdxq16

Tập 154
http://www.mediafire.com/?ggwe9ucbfhpqx

Tập 155
http://www.mediafire.com/?bq6w6rpl2rq65

Tập 156
http://www.mediafire.com/?wcuqy2u397y1g

Tập 157
http://www.mediafire.com/?1oc9s6rqrl01s

Tập 158
http://www.mediafire.com/?wqv1r3g9jnns5

Tập 159
http://www.mediafire.com/?uo1waeb9t6653

Tập 160
http://www.mediafire.com/?5m4e4gs2q6h1q

Tập 161
http://www.mediafire.com/?8hf32n692hj5n

Tập 162
http://www.mediafire.com/?ot85l7b1nfg9n

Tập 163
http://www.mediafire.com/?sjrtvjc7dfd3t

Tập 164
http://www.mediafire.com/?3503m4diyu3qm

Tập 165
http://www.mediafire.com/?378igadc1l36x

Tập 166
http://www.mediafire.com/?7o34eaieme0iv

Tập 167
http://www.mediafire.com/?5e08d179k7214

Tập 168
http://www.mediafire.com/?5q6kv7u71qryx

Tập 169
http://www.mediafire.com/?e6zjuc9f0arn3

Tập 170
http://www.mediafire.com/?h6z9b2b2axjbm

Tập 171
http://www.mediafire.com/?pl57q06jt8taz
Báo link hỏng cho chủ rạp!
 • Nhấn nút THANK để ủng hộ tớ nhé :
 • Đăng nhập để THANK bài viết

 • Ảnh của superpigman
  superpigman Đệ trình bởi superpigman lúc T5, 2011-11-03 09:08.

  sao link 22 23 bị die ui mod ui !!! mong mong các anh fix lại link cho pà kon đi.thanks các anh nhỉu Sad(

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của tangtin07
  tangtin07 Đệ trình bởi tangtin07 lúc T2, 2011-10-31 22:42.

  phim hay qua tat ca link deu dow dc thank chu chot nhieu {#emotions_dlg.7}

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của sangmk
  sangmk Đệ trình bởi sangmk lúc CN, 2011-10-09 04:55.

  that.ra mink k thik naruto lam'minh ket'inuyasha hon.trong naruto minh chi thich moi sasuke

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của dat93
  dat93 Đệ trình bởi dat93 lúc CN, 2011-10-02 05:15.

  sao em ko down bat dau duoc tu tap 56 vay

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của hieu88tk
  hieu88tk Đệ trình bởi hieu88tk lúc CN, 2011-07-17 07:22.

  chẳng thấy được đâu anh ơi, sửa rùi đi anh !

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của songokid
  songokid Đệ trình bởi songokid lúc T3, 2011-06-28 14:11.

  phim này trọn bộ nhiêu tập dzậy ta ?

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của snowkim
  snowkim Đệ trình bởi snowkim lúc T7, 2011-06-18 22:25.

  Sad bị lối rùi huhu....admin help

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của nhozkuluz
  nhozkuluz Đệ trình bởi nhozkuluz lúc CN, 2011-10-16 08:46.

  post link mà k có pass sao người tah down hả chừ

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của mrhiha
  mrhiha Đệ trình bởi mrhiha lúc T7, 2011-06-04 00:56.

  link die ca roi,mod khong sua di a {#emotions_dlg.21}

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của ttdien
  ttdien Đệ trình bởi ttdien lúc T5, 2011-06-02 19:41. link die hết rồi pạn admin ơi, bạn up lại dùm đi, thankkkkkkkk
  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của seax8
  seax8 Đệ trình bởi seax8 lúc T2, 2011-05-30 20:10.

  Anh Admin ui, file bị remove hết rùi hả anh, sáng e mới down được, tối lên down là bi remove hết ùi >,<

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.
 • Ảnh của 123kien
  123kien Đệ trình bởi 123kien lúc CN, 2011-05-29 13:47.

  anh oi tap 83 dau oy

   

  a gui link di ma

   

  Đăng Nhập để thực hiện bình luận.

Thông tin Uploader

Ảnh của ecmin

Tâm trạng:

Chưa có tâm trạng!
Offline
Last seen: 1 ngày 2 phút trước
Joined: 2009-09-27

Bình luận Facebook

Back to Top